เครื่องพ่น ULV ขนาดใหญ่ติดตั้งบนรถยนต์ ฟอนแทน โมบิลสตาร์ (FONTAN MOBILSTAR)
 
 

เครื่องพ่น ULV ขนาดใหญ่ติดตั้งบนรถยนต์ FONTAN MOBILSTAR พร้อมแผงควบคุมระยะไกล เพื่อสะดวกในการควบคุมจากภายในรถยนต์ มี 3 รุ่น

TYPE M  ควบคุมอัตราการฉีดพ่นสารเคมีเป็นลิตร/ชั่วโมง ปรับด้วยมือตามความหนืดของสารเคมี
TYPE E  ควบคุมอัตราการฉีดพ่นสารเคมีคงที่เป็นลิตร/ชั่วโมง ด้วยปั๊มพิเศษผ่านแผงควบคุมระยะไกล
TYPE ER  ควบคุมการฉีดพ่นสารเคมีคงที่เป็นลิตร/ชั่วโมง หรือ ลิตร/กิโลเมตรด้วยปั๊มพิเศษ ซึ่งปรับอัตราการฉีดพ่นให้เหมาะสมกับความหนือของสารเคมี และความเร็วของรถยนต์ผ่านแผงควบคุมระยะไกล

การใช้งาน

เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV แบบติดตั้งรถยนต์ เพื่องานพ่นสารเคมีในการกำจัดแมลง สัตว์นำโรค และเชื้อโรคในมนุษย์ พืช สัตว์ และผลผลิต
     - พ่นยาฆ่าแมลงนำโรคในอาคาร บ้านพักอาศัยและพื้นที่เกิดโรค
     - พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือนและในแปลงปลูกไม้ดอก ไม่ประดับ พืชผัก อ้อย กาแฟ
     - พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ในโรงพยาบาล อาคาร บ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและคอกสัตว์
     - พ่นสารเคมีกำจัแมลง เพื่อารักขาสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรในไซโล ห้องเก็บของและในโรงงาน

ข้อดี

ฝอยละอองละเอียดของสารเคมีที่เครนื่องพ่นนี้ผลิดได้จะลอยปกคลุมพื้นที่ได้นานและทั่วถึง เพราะมีจำนวนละอองเม็ดน้ำยามากกว่าร้อยละ 80 มีขนาดเล็กกว่า 40 ไมครอน ที่อัตราการพ่นสูงถึง 100 ลิตร/ชั่วโมง และจำนวนกว่าร้อยละ 85 มีขนาดเล็กกว่า 20 ไมครอน ที่อัตราการพ่นสูงถึง 50 ลิตร/ชั่วโมง 
ความสามารถในการพ่นสารเคมีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
     ULV  อัตราการพ่น 5-50 l/h
     ULV Plus อัตราการพ่น 51-100 l/h
     LV อัตราการพ่น 5-100 l/h  เหมาะสำหรับพ่นในงานด้านเกษตร ที่ต้องการขนาดเม็ดน้ำยาหยาบกว่าระบบ ULV

หลักการทำงาน

FONTAN MOBILSTAR ทำงานด้วยเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 16-18 แรงม้า หมุนปั้มลมผลิตลมแรงดันต่ำ ความเร็วสูงช่วยในการแตกตัวของสารเคมีเป็นละอองที่มีขนาดเล็ก 0.1-4.0 ไมครอน (ULV) สามารถลอยตามลมได้ไกล 100-200 เมตร และ 20-100 ไมครอน (LV) ลอยตามลมได้ไกล 20-50 เมตาร เมื่อปรับเครื่องพ่นใช้งานด้านการเกษตร

หัวฉีดพ่นสารเคมี 2 หัว ปรับทิศทางได้โดยอิสระพร้อมถังบรรจุสารชะล้าง ระบบพ่นสารเคมีขนาด 5 ลิตร เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน