วัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แรบแวค 3 (Rabvac TM 3) Rabies Vaccine
 
 

แรบแวค 3 (Rabvac TM 3) Rabies Vaccine เป็นวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตาย ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยตามมาตรฐาน USDA เพาะเลี้ยงในฟิลายน์เซลลายน์ คัลเจอร์ เป็นวัคซีนที่ให้ภูมิสูง ความคุ้มโรค 3 ปี ในสุนัขและแมว ความคุ้มโรค 1 ปี ในม้า

วิธีใช้ 

สุนัข, แมว ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาหรือใต้ผิวหนัง ครั้งละ 1 ซีซี
ม้า ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งละ 2 ซีซี

ขนาดบรรจุ ขวดละ 1 ซีซี กล่องละ 50 โด๊ส