เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา ทีเอฟ 35 (iGEBA TF35)
 
 

เครื่องพ่นหมอกควันที่ได้รับเครื่องหมายรองรับคุณภาพการผลิต ISO 9001, ได้รับการรับรองค่า VMD จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก (WHO/VB/89.973) มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน สามารถ  ใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควันและระบบละอองฝอยละเอียด (ยูแอลวี)

ปฏิวัติไม่ใช้หัวเทียน

คุณสมบัติ
      1. เครื่องพ่นหมอกควันที่ใช้ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ แบบแม็คนีโต(ไม่ใช้หัวเทียน) จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน
      2. คาร์บูเรเตอร์ เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องหมุนปรับปุ่มน้ำมันเชิงเพลิง เพื่อหาสัดส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ
      3. ถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอยละเอียด และท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม
      4. มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก
      5. สามารถใช้พ่นสารเคมี ทั้งระบบหมอกควันและระบบละอองฝอยละเอียด(ยูแอลวี) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืชและโรคพืช
      6. เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิด ISO 9001, ได้รับการรับรองจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก(WHO/VB?89.973)
      7. มีระบบปิดน้ำยาเคมี เป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อหยุดการทำงานของเครื่องยนต์(เฉพาะรุ่น ทีเอฟ 35 อี)

อุปกรณ์ประจำเครื่อง
     - ขนาดหัวฉีด 0.8, 1.0, 1.2 และ 1.4 มม. รวม 4 ชิ้น
     - ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง 1 ชิ้น
     - กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง
     - กรวยน้ำยา
     - เครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด
     - เครื่องมือทำความสะอาด
     - ประเก็นชุดซ่อม คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา พร้อมรายการอะไหล่(ภาษาไทย)
     - สายสะพาย

อุปกรณ์สั่งเพิ่มพิเศษ
      1. ข้องอ 45 องศา
      2. ชุดวาล์วดูดอากาศเพื่อปรับแรงอัด
      3. หัวพ่นไฟ
      4. ท่อพ่นระบายละอองฝอย
      5. ถังน้ำยาขนาด 10 ลิตร
      6. เกย์วัดแรงดันในถังน้ำมันและน้ำยา