เครื่องพ่นสารแคมีชนิดหมอกควัน สวิงฟ๊อกซ์ (swingfog SN 50)
 
 

เครื่องพ่นสารแคมีชนิดหมอกควัน สวิงฟ๊อกซ์ (swingfog SN 50) ใช้สำหรับ
    กำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาป
    กำจัดแมลงศัตรูพืช โรคพืช และถนอมผลิตผลทางเกษตร
    กำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

ระบบหมอกควันของเครื่องพ่นหมอกควัน ยีห้อ สวิงฟ๊อกซ์ ช่วยรักษาคุณภาพของสารเคมีที่ใช้พ่น โดยการให้สารเคมีสัมผัสอากาศร้อนที่อุณหภูมิ 50/60 องศาเซลเซียส ในเวลาเพียง 4-5/1,000 วินาที (0.004-0.005 วินาที) สารเคมีแตกตัวเป็นละอองหมอกควันเล็กๆ ขนาด 0.1 - 60µm ที่ไม่ทำลายประสิทธิภาพการกำจัดแมลง และมีค่า VMD ตามมาตรฐาน กระทรวง  สาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก

ถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยเหล็กปลอดสนิม ขนาด 6.5 ลิตร (เอสเอ็น 50) หรือถังบรรจุน้ำยาเคมีทำด้วยโพลีเอธิลีนชนิดทนทานต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลตขนาด 6.5

กล่องเก็บเสียง เพื่อความดังของเครื่องพ่นอยู่ในระดับ 90 เดซิเบล ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ท่อพ่นพิเศษสำหรับการพ่นสารเคมีสูตรน้ำ ให้ละอองหมอกควันที่ดีเยี่ยม(อุปกรณ์พิเศษให้เลือกซื้อ)
 


ประโยชน์
     - พ่นยาฆ่าแมลงนำโรค ในอาคาร บ้านพักอาศัย และพื้นที่เกิดโรค
     - พ่นยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ในโรงเรือน และในแปลงปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก พืชผัก อ้อย กาแฟ
     - พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย ในโรงพยาบาล อาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัยของคนและสัตว์
     - พ่นสารเคมีกำจัดแมลง เพื่ออารักขาสินค้า และผลิตผลทางการเกษตร ในไซโล ห้องเก็บของและในโรงงาน
อุปกรณ์มาตรฐานประจำเครื่อง

1. ท่อผสมหมอก 1 ชุด
2. สายสะพาย 1 เส้น
3. หัวฉีดพ่นสารเคมี(เบอร์ 0.8, 1.0, 1.2 = 3 หัว) 1 ชุด
4. กรวยเชื้อเพลิง 1 อัน
5. กรวยน้ำยาเคมี 
6. เครื่องมือประขำเตรื่อง 1 ชุด
7. ชุดทำความสะอาด
8. ปะเก็นชุดซ่อมบำรุง
9. หนังสือคู่มือ
10. กล่องเก็บเสียง

อุปกรณ์ให้เลือกซื้อ

      - ท่อพ่นสารเคมีสูตรน้ำ