เหยือกำจัดหนู โนคูแรท พาสต้า (Nocurat Pasta)
 
 

เหยือกำจัดหนู คุณภาพสูง จากประเทศอิตาลี

โนคูแรท พาสต้า เป็นเหยื่อสำหรับกำจัดหนู เพื่อการสาธารณสุข ชุมชน บ้านเรือน ปศุสัตว์ และสถานที่การค้า ตลอดจน   ตลาดสด ประกอบด้วยส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล น้ำมันพืช ไขมันจากสัตว์ ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดให้หนูมากินแม้ในสภาพ ที่มีอาหารธรรมชาติอยู่ด้วย เช่น ในตลาดสด ฟาร์มปศุสัตว์ชุมชน ซึ่งผลิตด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อสามารถกำจัดหนูได้อย่างมัประสิทธิภาพสูงสุด จากโรงงานมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000  และ ปลอดภัยต่อ   สิ่งแวดล้อมด้วยสารออกฤทธิ์ Difenacoum ทำให้โนคูแรท พาสต้ามีค่า LD50>36,000 mg/kg

 หน้ากากกันสารเคมี SHIGEMATSU
 
 

หน้ากากกันสารเคมี SHIGEMATSU GM 28 หน้ากากครึ่งหน้า 2 ทางกันสารเคมี ตัวหน้ากากเป็น NBR ใช้กับไส้กรอง รุ่น CA-104 NII Series

1  |  2  |  3